Jak porozumienie bez przemocy pomaga w budowaniu relacji z innymi


Nonviolent Communication to podejście to relacji międzyludzkich stworzone przez psychologa Marshalla Rosenberga. Polskim odpowiednikiem tej nazwy jest porozumienie bez przemocy. NVC jest metodą komunikacji, w której staramy się unikać zmuszania, karania i osądzania, a zamiast tego informujemy o naszych potrzebach i odpowiadamy na potrzeby innych.

Rola potrzeb w porozumieniu bez przemocy

Postawa ta opiera się na istotnym założeniu: postępowaniem ludzi kierują potrzeby. Robimy i mówimy określone rzeczy, ponieważ czegoś potrzebujemy. Według Rosenberga, potrzeby ludzkie nie ograniczają się do jedzenia czy bezpieczeństwa, wszyscy potrzebujemy także zrozumienia, miłości, sprawiedliwości itd.

Porozumienie bez przemocy (https://aleksandramroczko.pl/komunikacja-i-porozumienie-jezyk-serca-pbp/) zakłada, że zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich osób jednocześnie jest możliwe. Poza tym, kluczowym aspektem NVC jest przekonanie, iż każdy z nas zdolny jest do empatii – zrozumienia potrzeb i uczuć drugiego człowieka.

Język emocji i prośby

Ważnym elementem Nonviolent Communication jest tłumaczenie naszych osądów na język obserwacji, potrzeb i emocji. Zamiast posługiwać się językiem oceniającym, możemy obiektywnie opisać zachowanie innej osoby i nazwać emocje, które odczuwamy w związku z tym zachowaniem.

W ten sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze własne uczucia, a nie przypisujemy odpowiedzialności innym ludziom. Porozumienie bez przemocy posługuje się zasadą, iż nie możemy kontrolować innych ludzi, możemy odpowiadać wyłącznie za siebie. Dlatego kiedy chcemy od innych określonych zachowań, możemy posługiwać się prośbą, ale nie żądaniem lub grożeniem.

Nonviolent Communication w obliczu kryzysów

Zdaniem Rosenberga, kiedy reagujemy agresywnie, dzieje się tak, ponieważ nie potrafimy zaspokoić naszych potrzeb w inny sposób. W celu rozwiązania konfliktów, należy skoncentrować się na zaspokojeniu potrzeb wszystkich zaangażowanych stron. W sytuacjach kryzysowych, Nonviolent Communication zaleca zwracanie uwagi na potrzeby i emocje, a nie na dążenie do ukarania winnych. Strategia ta wielokrotnie okazywała się skuteczna w trakcie mediacji.