Za co należy się odszkodowanie po wypadku?


Każda osoba, która ucierpiała w wyniku wypadku, zdarzenia losowego czy błędu medycznego, ma prawo domagać się odpowiednich roszczeń pieniężnych. W wielu sytuacjach o odszkodowanie może również walczyć rodzina poszkodowanego.

Najczęściej odszkodowanie przyznawane jest z tytułu strat moralnych i psychicznych oraz poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przyznana kwota ma zrekompensować również wszystkie wydatki poniesione przez poszkodowanego na opiekę medyczną, zabiegi, rehabilitację czy sprzęt rehabilitacyjny. W niektórych przypadkach odszkodowanie to także przyznawana renta z tytułu obniżenia się dochodów, zwiększonych wydatków stałych czy nawet całkowitej utraty zdolności do pracy. Im poważniejsze są konsekwencje wypadku, tym wyższa jest możliwa do wywalczenia kwota.

O odszkodowanie warto walczyć za pomocą wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Pracownicy kancelarii mają doświadczenie w negocjacjach z ubezpieczycielami, a także w prowadzenie spraw przed sądem i reprezentowaniu swoich klientów w celu uzyskania jak najwyższej kwoty. Kancelarie prawne służą fachowym doradztwem, informują o możliwych do podjęcia kwotach, ustalają z klientem o jaką kwotę odszkodowania może się on ubiegać.

Korzystanie z usług kancelarii nie jest co prawda bezpłatne, ale klient nie ponosi żadnych kosztów na etapie trwania postępowania. Wynagrodzenie dla prawników jest pewnym procentem od wygranej na rzecz poszkodowanego sumy. Warto więc bardzo dobrze wybrać konkretnego reprezentanta prawnego. Różnice w wysokości prowizji bywają dosyć spore. A tańsza kancelaria wcale nie oznacza, że usługi będą prowadzone na niższym poziomie.

Pomoc prawną poszkodowanym uzyskasz tutaj: e-pomoc24.pl